پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مديران كل بنياد مسكن و منابع طبيعي خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مديران كل بنياد مسكن و منابع طبيعي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي، جلسه مشترك مديران بنياد مسكن و منابع طبيعي خراسان شمالي  با حضور مديران كل و معاونين برگزار گرديد .

در اين جلسه  مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن، مهندس وحيد مديركل منابع طبيعي به همراه معاونين و مديران شهرستانها حضور داشتند ، در ابتداي جلسه مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي ضمن ارائه گزارش از عملكرد بنياد مسكن طي سالهاي گذشته ، از تلاش ها ي مديران كل منابع طبيعي و  همكاران آنها تقدير نمود.

در ادامه حاضرين در خصوص ايجاد تعامل و هماهنگي بيشتر در خصوص اراضي سمت توسعه روستاها جهت رفع مشكل جوانان به منظور ساخت مسكن روستايي به بحث و تبادل نظر پرداختند همچنين  فرآيند تملك و واگذاري اراضي ملي مورد بحث قرار گرفت .

مهندس محمدي همچنين به فعاليت سبز در روستاها اشاره نمودكه مدير كل منابع طبيعي گفت: آماده اهداي هرگونه درخت مي باشد.

    RSS2.0