پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاری جلسه آموزشی بخش جرگلان در شهرستان راز و جرگلان

    RSS2.0
چاپ   
برگزاری جلسه آموزشی بخش جرگلان در شهرستان راز و جرگلان

بنیاد مسکن شهرستان راز و جرگلان به دعوت بخشداری بخش جرگلان جلسه ای آموزشی جهت دهیاران با حضور فرماندار ، بخشدار بخش ، مدیریت و پرسنل بنیاد شهرستان و با حضور دهیاران و مسئولین محلی در روستای مزارلق برگزار شد ، که آقای مهندس بهمنش کارشناس مسکن بنیاد مسکن مواردی را درخصوص حوزه مربوطه و آقای پناهی مواردی را در حوزه زمین و آقای تقی زاده مواردی را درخصوص خدمات فنی بیان نمودند که در پایان جلسه فرماندار شهرستان راز و جرگلان با تقدیر و تشکر از خدمات بنیاد مسکن در سطح شهرستان به حاضرین در جلسه تاکید رعایت موارد قانونی مطرح شده نمودند و درخصوص رعایت ساخت و ساز وجلوگیری از تخلف ساخت و ساز مواردی را متذکر شدند .

    RSS2.0