پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري جلسه با همكاران امور اجرايي و ماشين آلات عمراني خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
برگزاري جلسه با همكاران امور اجرايي و ماشين آلات عمراني خراسان شمالي

جلسه اي با حضور كاركنان اموراجرايي و  ماشين آلات عمراني  و مهندس لطيفيان مدير كل دفتر امور هماهنگي ماشين آلات  و مهندس محمدي مدير كل استان ، مهندس طهماسبي مدير مجموعه و همكاران امور اجرايي در محل ساختمان ماشين آلات استان برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي در ابتداي اين جلسه مهندس طهماسبي ضمن ارائه عملكرد واحد اموراجرايي ، توضيحاتي در خصوص حوزه هاي عمليات و اجرا و تعمير و نگهداري  ، نيروي انساني بيان نمود .

در ادامه مهندس لطيفيان   با اشاره به سياستهاي كلي بنياد مسكن و منابع درآمدي و هزينه هاي جاري ، از تلاش جهادي همكاران در راستاي اجراي پروژه هاي عمراني و پروژه هاي پيماني سطح استان تقديرو تشكر  نمود.

وي اضافه كرد براي رانندگان نوع نگاهشان به كار بسيار مهم است به طوري كه اگر صرفا نگاه انجام شغل باشد ، تا اينكه نگاه نقش داشتن در عمران و آباداني باشد مسلما هم لذت بخش تر ميشود كار كرد و هم در نگهداري امانتش به خوبي تلاش ميكند.

وي ضمن تشكر از راه اندازي سامانه مديريت ناوگاني در خراسان شمالي بر تجزيه و تحليل يافته هاي سامانه و بكارگيري آن در راستاي پيشبرد اهداف پروژه ها تاكيد نمودند.

    RSS2.0