پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› اجراي خیابان 42 متری آیت الله بجنوردی محورپدافند غير عامل

    RSS2.0
چاپ   
اجراي خیابان 42 متری آیت الله بجنوردی محورپدافند غير عامل

شهردار بجنورد به همراه اعضاي شوراي اسلامي شهربجنورد ، مديركل و مدير اجرايي بنياد مسكن از روند اجراي پروژه هاي شهرك امام خميني (ره)بجنورد بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي در اين بازديد مهندس محمدي گفت:اين بنياد طي چند ماه گذشته بسياري از محورهاي اصلي و فرعي اين شهرك را با حداكثر ماشين آلات سنگين و نيروهاي عمراني و فني اجرايي نموده است .

وي اضافه كرد سه محور فرعي و 5 خيابان اصلي تا مرحله بيس به پيشرفت 100درصد رسيده است و محور مطهري 3 و خيابان 42 متري آيت ا...بجنوردي با پيشرفت هاي 50 و 30درصد با تمام توان در حال اجراست.

مهندس محمدي در ادامه گفت حجم كلي پروژه 56هزار و 500متر مربع مي باشد كه در مجموع تا كنون بيش از 26 هزار متر مكعب خاكبرداري ، 20هزار متر مكعب خاك ريزي ، 3هزار و 300متر مكعب ساب بيس و 4هزار و 800 متر مكعب بيس صورت پذيرفته است.

مهندس محمدي در ادامه با شاره به انجام تست هاي دانه بندي مصالح عنوان كرد ، از كليه لايه هاي خاكريز ، بيس و ساب بيس توسط آزمايشگاه مكانيك خاك تستهاي تراكم گرفته ميشود.

دژهوت شهردار بجنورد نيز در اين بازديد ضمن ارزش نهادن بر فعاليت منظم و فني بنياد مسكن گفت : با احداث خیابان 42 متری آیت الله بجنوردی ، این خیابان راههای ارتباطی شرق و غرب شهر را به هم متصل میكند.

وي با اشاره به اهمیت خیابان 42 متری آیت الله بجنوردی عنوان کرد: در حال حاضر تمامی ورود وخروج شهر از بلوار ولایت صورت میگیرد که اگر مشکلی در این مسیر به وجود آید محور ی جایگزین برای تردد  وجود ندارد.

وی افزود: خیابان 42 متری آیت الله بجنوردی می تواند به صورت پدافند غیرعامل  و محور جایگزین برای بلوارولایت از ضلع جنوب شهرباشد.وي در نهايت از تلاش مدير كل و كاركنان بنياد مسكن استان و ماشين آْلات در اهتمام و توجه به پروژه هاي شهري تقديرو تشكر نمود.

    RSS2.0