پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› دیدارمديركل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
دیدارمديركل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان فاروج

به گزارش روابط عمومی مدير كل بنیاد مسکن استان با فرماندار شهرستان  فاروج دیدار نمود . در این دیدار مهندس فرهادي مدير شعبه گزارشي از عملكرد اين بنياد ارائه نمودند . و در ادامه مهندس محمدي ضمن قدرداني از حمايت هاي فرماندار شهرستان گزارشي از عملكرد اين نهاد در استان را تشريح نمود.

در ادامه رجائي نيا  فرماندار محترم شهرستان ضمن خوش آمد گويي  و تقدیر و تشکر از تلاشهای کارکنان بنیاد مسکن گفت : حضرت امام با تيزبيني خود بعضي از مجموعه ها را ايجاد نمودند بويژه در مناطق روستايي و محروم جامعه كه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تاکنون توانسته است به روستائیان خدمات شایسته ای ارائه بدهد و تا الان مورد تاييد همه مسئولان بوده است همچنين ايشان بر ساخت و ساز هاي مقاوم روستايي تاكيد داشته و عدم جلوگيري از ساخت و ساز غير مقاوم را ترحم ظالمانه در حق مردم دانسته اند.وي در اجراي طرح هادي به زيبا سازي و حوزه گردشگري اشاره نمودند كه باعث عمران و آبادانی هرچه بیشترروستاها مي شود .در پايان  ايشان اظهار داشتند اقدامات بنياد مسكن انقلاب اسلامي تاثير زيادي بر زيرساخت هاي روستايي دارد.

    RSS2.0