پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار رئيس بنياد مسكن كشور و استاندار خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار رئيس بنياد مسكن كشور و استاندار خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومي مهندس تابش رئيس بنياد مسكن كشور پس از وقوع زلزله 23 ارديبهشت با حضور در استان با مهندس صالحي استاندار خراسان شمالي ديدار و گفتگو نمود.

در اين ديدار مهندس صالحي استاندار خراسان شمالي ضمن تقدير از حضور سريع بنياد مسكن در عمليات آوار برداري و ارزيابي خواستار تسريع در عمليات بازسازي شد.

مهندس تابش رئيس بنياد مسكن كشور گفت ارزيابي از واحدهاي خسارت ديده در شهر و روستا با حضور حداكثري كاركنان و ناظرين بنياد مسكن در كمترين زمان صورت ميپذيرد و پس تصويب در جلسات استاني و هيئت دولت عمليات بازسازي آغاز و انشاا...قبل از رسيدن فصل سرما با همت مسئولين و خود مردم به پايان خواهد رسيد .

 

 

    RSS2.0