پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بازديد معاون بازسازي بنياد مسكن كشور از مناطق زلزله زده

    RSS2.0
چاپ   
بازديد معاون بازسازي بنياد مسكن كشور از مناطق زلزله زده

مهندس عزيزا...مهديان معاون بازسازي و مسكن روستايي بنياد مسكن انقلاب اسلامي كشور به همراه مهندس جودي مدير كل بازسازي و مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان و معاونين ايشان از مناطق زلزله زده شهري و روستايي بجنورد بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي در ابتداي بازديدها از روستاهاي نجف آباد ، اخلي و دنگل بازديد به عمل آمد و پس از آن از مناطق حاشيه اي شهر بجنورد از جمله محلات باقرخان 3 و جواديه بازديد انجام شد و پس از آن از منطقه گلستانشهر بجنورد و بلوكهاي آسيب ديده مورد بازديد قرار گرفند و نقطه پاياني روستاي لنگر و بازديد از واحدهاي پي كني شده و اجراي فنداسيون ها بود.

مهندس مهديان ضمن ابراز تاسف اين زلزه و قدرت تخريب آن در مناطق شهري و روستايي از اقدام به موقع بنياد مسكن خراسان شمالي در آواربرداري و تشكيل پرونده در روستاهاي هدف و ... تقدير نمود و از ناظرين نظام فني روستايي خواست تمام توان خويش را در جهت ساخت اصولي واحدها به كار گيرند و از بنياد استان نيز خواست نظارت عاليه از واحدها در بالاترين سطح باشد.

    RSS2.0