پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› معارفه ذيحساب بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
معارفه ذيحساب بنياد مسكن خراسان شمالي

جلسه معارفه ذيحساب بنياد مسكن خراسان شمالي با حضور رئيس خزانه معين استان ، مدير كل بنياد مسكن و معاونين برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي در اين جلسه مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن خطاب به رئيس خزانه استان ، ضمن تشكر از مساعدتهاي ايشان ، عنوان نمود نگاه مثبت اقتصاد و دارائي و نظارت و همراهي ها نتايج پر ثمري براي بنياد و روستاها داشته است .

وي ضمن تقدير از مسئوليت دوازده و نيم ساله معاونت پشتيباني كه عهده دار ذيحسابي نيز بوده اند ، گفت : بنياد مسكن خراسان شمالي در كشور جزو استانهاي جوان و به لحاظ سطح سواد از بالاترين ها مي باشد كه باعث رشد در امور و برنامه ريزي بهتر شده است .

ايشان در پايان با تبريك انتصاب " صدقي " به عنوان ذيحساب ، وي را فردي با تجربه و مسلط به امور دانست و گفت : انتظار مي رود با سعه صدر و دقت نظر بيشترو رعايت ظوابط در صرف منابع توجه ويژه اي داشته باشند.

در ادامه ابراهيمي معاون نظارت مالي و رئيس خزانه استان گفت : عطر شيرين زحمات و خدمات بنياد مسكن در مشام مردم هست و خدمات اين نهاد در كل كشور ملموس و تاثيرگذار مي باشد .

وي ادامه داد بنياد مسكن جزو دستگاه هايي مي باشد كه اعتباري به آن اختصاص مي يابد عينيت دارد و بهينه استفاده مي شود . و خروجي مطلوبي دارد . و همه اينها براي اي است كه اين نهاد براي محرومين و رضاي خدا گام بر مي دارند .

در ادامه وي  با اهداي لوح انتصاب ذيحساب بنياد مسكن گفت : اين لوح با امضاي معاون وزير ابلاغ مي گردد و اين سطح از امضا نشان دهنده سطح مسئوليت دارد . گفتني است در پايان از زحمات دوازده و نيم ساله داريوش آدينه معاون پشتيباني فعلي قدرداني و محسن صدقي به عنوان ذيحساب بنياد مسكن معرفي گرديد.

    RSS2.0