پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› معاون امور بازسازی و مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

    RSS2.0
چاپ   
معاون امور بازسازی و مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

«مهدیان» با بیان این که منازل مقاوم و زیبا احداث شده اند، اظهارکرد: هم اکنون 53 درصد از منازل روستایی خراسان شمالی مقاوم سازی شده اند که 13 درصد از میانگین کشوری بالاتر است. وی گفت: هم اکنون بنیاد مسکن سالانه برای مقاوم سازی 200 هزار واحد روستایی در کشور تسهیلات کم بهره پرداخت می کند و بنیاد مسکن کشور این آمادگی را دارد که به طور نامحدود به خراسان شمالی سهمیه اختصاص دهد. وی خاطرنشان کرد: البته این سهمیه نامحدود منوط به پای کار آمدن روستاییان و همراهی بانک هاست.

    RSS2.0