پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› حضور مديركل و معاونين بنياد مسكن در فرماندهي تيپ 130 ارتش

    RSS2.0
چاپ   
حضور مديركل و معاونين بنياد مسكن در فرماندهي تيپ 130 ارتش

مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن با حضور در تيپ 130 و ديدار با امير گل گلي گفت: حضور ارتش در این استان نقش موثری در حفظ امنیت این خطه از میهن اسلامی و همكاري همه جانبه را داشته است.

    RSS2.0