پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› نشست مديران بنياد مسكن و صداوسيما

    RSS2.0
چاپ   
نشست مديران بنياد مسكن و صداوسيما

نشست مديران بنياد مسكن و صداوسيما مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن به همراه معاونين با حضور در صداوسيماي خراسان شمالي با قرباني جم مديركل صداوسيما و معاونين ايشان ديدار و گفتگو نمودند. به گزارش روابط عمومي بنياد مسكن خراسان شمالي ، قرباني جم مدير كل صداوسيما از همكاري نزديك بنياد مسكن در توليد محنوا و همراهي برنامه هاتقدير نمود و افزود واحدهاي استان همسو با انتظارات شما پيش مي روند تا نقطه نظرات شما در راستاي اطلاع رساني و فرهنگسازي را اجرايي نمايد. در اين ديدار مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن در خصوص اهميت رسانه گفت : تاثر رسانه و نقش آن در سازندگي ، فرهنگ مردم ، عمران و آباداني بر هيچكس پوشيده نيست . وي افزود اين تاثيرات بسيار مي تواند موثرتر و مثبت تر باشد آن زماني كه در راستاي رفع مشكلات و معضلات گام برداريم . در ادامه نقطه نظرات و شيوه همكاري در برنامه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت .

    RSS2.0