پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ديدار مديران كل حمل و نقل و پايانه ها و بنياد مسكن خراسان شمالي

    RSS2.0
چاپ   
ديدار مديران كل حمل و نقل و پايانه ها و بنياد مسكن خراسان شمالي

مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالی در جلسه ای صمیمانه با مهندس بديعي مقدم مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان ديدار و گفتگو نمود. به گزارش روابط عمومي در این دیدار که با حضور معاونين بنياد مسكن و حمل و نقل انجام شد مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن ضمن تبريك هفته حمل و نقل از خدمات ارزشمند دو مجموعه و همكاري صميمانه بين دو دستگاه تمجيد كرد . در ادامه مهندس بديعي مقدم ضمن تشكر از فعاليتهاي بنياد مسكن خراسان شمالي در روستاها ، اين تلاشها را صدقه جاريه خواند.

    RSS2.0