پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› نمره قبولي بنياد مسكن در حوادث

    RSS2.0
چاپ   
نمره قبولي بنياد مسكن در حوادث

به گزارش بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در بازديد از بازسازي روستاهاي حادثه ديده از زلزله سال گذشته خراسان شمالي گفت :‌ بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حوادث حضوري به موقع و موثر داشته است . وي همچنين رعايت اصول فني و پيشرفت رو به اتمام ساخت واحدها را خوب ارزيابي كرد . وي از حضور به موقع و جهادي نيروهاي بنياد مسكن در تمام كشوررا قابل تقدير دانست . وي از نقش موثر بنياد مسكن و روند بازسازی و مقاوم سازی های روستایی در چندسال اخیر که باعث کم شدن تلفات در حوادث شده بود ابراز رضايت نمود. در ادامه بازديد ها نيز دهيار و شوراي روستاي چوپلي تپه ضمن ابلاغ تشكر از معاون بازسازي كشور در كمك به ساخت مسجد ، از تلاشهاي بي وقفه بنياد مسكن تقدير نمودند. در اين بازديد كه مدير كل بنياد مسكن و سرپرست مديريت بحران استان و اهالي روستاهاي بخش مانه ، دهياران و شوراها حضور داشتند ، مهندس محمدي در خصوص پيشرفت بازسازي ها گفت واحدهاي آسيب ديده استان از زلزله سال گذشته در بخش تعميري و احداثي در شهر و روستاها 14هزار و 500 واحد بود كه حدود 13900پرونده به بانك معرفي و از اين ميزان 13350پرونده منجر به انعقاد قرار داد شده و 12500واحد نيز پايان كار دريافت نموده اند.

    RSS2.0