پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› ارسال اسناد مرحله دوم مناقصه 60 واحدي شيروان

    RSS2.0
چاپ   
ارسال اسناد مرحله دوم مناقصه 60 واحدي شيروان

 
به اطلاع شركتهايي كه در مرحله اول مناقصه 60 واحدي شيروان واجد شرايط شناخته شده اند مي‌رساند اسناد مرحله دوم مناقصه مذكور، در مورخ 29/10/90 به آدرس شركتها ارسال گرديد.
خواهشمند است در صورت دريافت اسناد مذكور اعلام وصول فرمائيد و در غير اينصورت، با واحد پيمان و رسيدگي بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان شمالي (شماره تماس: 2241788-0584 داخلي 248) تماس حاصل نمائيد.
لازم به ذكر است مراحل بعدي مناقصه نيز از طريق همين سايت اطلاع رساني مي‌گردد.

    RSS2.0