پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› برگزاري كلاس آموزشي پيمانكاران بنياد مسكن شهرستان بجنورد

    RSS2.0
برگزاري كلاس آموزشي پيمانكاران بنياد مسكن شهرستان بجنورد
برگزاري كلاس آموزشي پيمانكاران بنياد مسكن شهرستان بجنورد
چاپ   
برگزاري كلاس آموزشي پيمانكاران بنياد مسكن شهرستان بجنورد

كلاس توجيهي ، آموزشي پيمانكاران بنياد مسكن شهرستان بجنورد به مدت 6 ساعت در 2 روز در محل اداره كل بنيادمسكن خراسان شمالي برگزار گرديد .
به گزارش روابط عمومي اين دوره ها با هدف افزايش سطح كمي و كيفي ساخت و ساز هاي مسكن روستايي در سطح روستاهاي شهرستان بجنورد برگزار گرديد . گفتني است در  اين كلاس ها ارائه مطالب فني مهندس و شناخت روستائيان و خصوصيات بنا و تاكيد بر ساخت و ساز و رعايت نكات فني  توسط مهندس ايماني مدير بنياد مسكن بجنورد صورت پذيرفت همچنين در ادامه كارشناسان طرح ويژه مسكن روستايي بنياد مسكن شهرستان بجنورد نيز  مطالبي در مورد نكات فني و نواقصات اجرايي پروژه ها با نمايش تصاوير و توضيحات ارائه نمودند .
گفتني است در مجموع  اين دوره از  كلاس هاي  فني با استقبال بسيار خوبي از طرف پيمانكاران فعال در عرصه ساخت و ساز روستاهاي شهرستان بجنورد روبه رو گرديد .

    RSS2.0