پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› كار گاه آموزشي روابط عمومی الکترونیک برگزار گرديد.

    RSS2.0
چاپ   
كار گاه آموزشي روابط عمومی الکترونیک برگزار گرديد.

به گزارش دبير خانه شوراي هماهنگي روابط عمومي استان :اين دوره آموزشی با حضور دكتر حمید ضیایی‌پرور عضو هيئت علمي دبير خانه دائمي همايش روابط عمومي الكترونيك و دبير گروه دانش روزنامه همشهري به مدت 8 ساعت در محل استانداري خراسان شمالي برگزار گرديد.
در همين رابطه آگاهي عضو هيئت رئيسه و مسئول كميته انتشارات و آموزش ، با بیان اینکه این دوره آموزشی با سرفصل هاي تكنولوژي روابط عمومي الكترونيك"EPR " با هدف ارتقای روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان به اجرا درآمد و در همين زمينه کتب تکنولوژی‌های کاربردی روابط عمومی الکترونیک (جلد 1 و 2) نوشته دکتر حمید ضیایی پرور نيز در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت . وي همچنين اضافه كرد : ارتقاء سطح علمی روابط عمومی دستگاه های اجرایی و آشنایی آنان با روابط عمومی الکترونیک امری ضروری ميباشدو استفاده بهینه از تكنيك هاي متعدد روابط عمومي در فضاي مجازي  می تواند زمینه ساز فعاليتهاي وسيعي در زمينه ارتباطات موثر با افكار عمومي و مخاطبين توسط روابط عمومي ها باشد . وی تصریح کرد: برای تمام شرکت کنندگان در این دوره‌ گواهی آموزش صادر می‌شود.

    RSS2.0