پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› اخبار ›› بررسي مشكلات روستاي خيرآباد ازتوابع بخش مركزي شهرستان فاروج

    RSS2.0
چاپ   
بررسي مشكلات روستاي خيرآباد ازتوابع بخش مركزي شهرستان فاروج

همزمان با ايام ا... دهه مبارك فجر باحضور ارجائي فرماندار شهرستان فاروج، ايزدجوبخشدارمركزي،مهندس احمدي مديربنيادمسكن فاروج و برخي مسئولين شهرستاني واهالي روستاي خيرآباد درفضايي صميمانه بين مسئولين ومردم ،مشكلات روستاي خيرآباد بررسي گرديد.
در اين جلسه ابتدا مهندس احمدي گزارشي از خدمات ارائه شده توسط بنياد مسكن در بخش مركزي ارائه نمود و در ادامه از نزديك در جريان مشكلات مردم قرار گرفتند.
در ادامه  اين جلسه شوراي اسلامي روستا ضمن تقدير از عملكرد بنياد مسكن در اين روستا بخصوص احداث 130 واحد مسكوني در اين روستاي 147 خانواري ،  تقاضاي پيش بيني سمت توسعه روستا را داشت كه مقرر شد موضوع بصورت ويژه پيگيري گردد .

    RSS2.0