پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› نظارت و ارزيابي

چاپ   
نظارت و ارزيابي

نظارت و ارزيابي

بنياد مسكن انقلاب اسلامي متولي اجراي طرحهاي هادي روستايي و انجام عمليات عمراني شامل بازگشايي معابر، آوار برداري، آسفالت معابر، زير‌سازي و دفع آبهاي سطحي را با تكيه بر جذب مشاركتهاي مردمي در روستاهايي كه داراي طرح هادي مصوب مي‌باشند بر عهده دارد. جهت اطلاع از جزئيات اجراي طرحهاي هادي روستايي مي‌توانيد با مراجعه به بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان محل سكونت خود، راهنمايي‌هاي لازم را در اختيار داشته باشيد.