پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› وام‌هاي قرض‌الحسنه روستايي

چاپ   
وام‌هاي قرض‌الحسنه روستايي

وام‌هاي قرض‌الحسنه روستايي

اين تسهيلات بصورت قرض الحسنه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هماهنگی بانکها به منظور تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز روستايیان جهت تعمیر واحد مسکونی و یا احداث حمام روستایی، مطابق ضوابط پرداخت مي‌شود. هدف این وام کمک به استحكام و افزايش عمر مفيد ساختمان‌هاي موجود در سطح روستاها می‌باشد.

شما می‌توانید جهت استفاده از این تسهیلات با دردست داشتن مدارک ذيل  به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمايید.

ü      درخواست کتبی 3 برگ

ü      تصویر شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان خدمت متقاضی، هر کدام سه برگ

ü      تصویر پروانه ساخت سه برگ.