پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي

چاپ   
طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي

طرح ويژه بهسازي مسكن روستايي

ارتقاء کمی و کیفی واحدهای مسکونی در روستاها از جمله اهدافی است که در برنامه های توسعه کشور بر آن تاکید شده است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از طریق ارائه تسهیلات بانکی و همچنین ارائه طرحهای مناسب مسکن روستایی و اعمال نظارت لازم، طرح بهسازی مسکن روستایی را با جدیت دنبال می کند، در سال 1384 نیز با تاکید ریاست محترم جمهوری مبنی بر مقاوم سازی مساکن روستایی این طرح با نام مقاوم سازی طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی با گستردگی بیشتر دنبال گردید.

شما می‌توانید جهت استفاده از این تسهیلات با دردست داشتن مدارک مورد نياز به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه نمايید. مدارك مورد نياز:

ü      تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضی و همسر، هر کدام دو برگ

ü      تصویر دو طرف کارت ملی متقاضی و همسر، هرکدام دو برگ

ü      تصویر دو طرف کارت پایان خدمت یا کارت معافی هر کدام دو برگ.

ü      در صورت مجرد بودن، استشهاد محلی مبنی بر سرپرست بودن با تایید شورا دو برگ