پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› بازسازي واحدهاي مسكوني

چاپ   
بازسازي واحدهاي مسكوني

بازسازي واحدهاي مسكوني

بنياد مسكن انقلاب اسلامي متولي بازسازي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي مي‌باشد كه بدين منظور جهت بازسازي واحدهاي مسكوني آسيب ديده از سوانح طبيعي تسهيلات قرض الحسنه و بلاعوض به آسيب ديدگان پرداخت مي‌نمايد و نظارت بر اجراي صحيح ساخت و سازها را بر عهده دارد.