پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› دفاتر خدمات فني و مهندسي

چاپ   
دفاتر خدمات فني و مهندسي

دفاتر خدمات فني و مهندسي

به منظور تهيه نقشه براي متقاضيان و بر اساس مصوبات كميته چهار نفره استاني، مهندسين محاسب و معمار داراي پروانه اشتغال به كار مي‌توانند جهت تاسيس دفاتر فني و خدمات مهندسي با مراجعه به بنياد مسكن شهرستان محل اقامت خود و تكميل فرمهاي ثبت نام و ارايه مدارك ذيل اقدام نمايند.

ü      دو قطعه عكس4×3

ü      تصوير پروانه اشتغال به كار

ü      تصوير مدرك تحصيلي

ü      تصوير كارت پايان خدمت