پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› ملاقات مردمي

چاپ   
ملاقات مردمي

ملاقات مردمي با مدير كل محترم، روزهاي سه شنبه با مراجعه به دفتر مدير كل و يا تماس با روابط عمومي و هماهنگي امكان پذير خواهد بود.

تلفن : 0584-2241788

داخلي : 231