پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› تقويم شمسي

چاپ   
تقويم شمسي

اسفند ١٣٩٧
2019 Mar-Feb
جمادی الثانی-رجب ١٤٤٠
ش
ی
د
س
ج
پ
ج
١20١٧
٢21١٨
٣22١٩
٤23٢٠
٥24٢١
٦25٢٢
٧26٢٣
٨27٢٤
٩28٢٥
١٠1٢٦
١١2٢٧
١٢3٢٨
١٣4٢٩
١٤5١
١٥6٢
١٦7٣
١٧8٤
١٨9٥
١٩10٦
٢٠11٧
٢١12٨
٢٢13٩
٢٣14١٠
٢٤15١١
٢٥16١٢
٢٦17١٣
٢٧18١٤
٢٨19١٥
٢٩20١٦
٤-ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)و روز زن
٥-جشن اسفندگان،روز بزرگداشت زمین و بانوان؛روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین توسی
١٤-روز احسان و نیکوکاری
(ولادت امام محمد باقر(ع
١٥-روز درختکاری
١٦-(شهادت امام علی النقی الهادی(ع
١٨-روز بزرگداشت سید جمال الدین اسد آبادی
٢٢-روز بزرگداشت شهدا
٢٣-(ولادت امام محمد تقی(ع
٢٥-پایان سرایش شاهنامه
٢٦-ولادت امام علی(ع)؛آغازاعتکاف
٢٨-(وفات حضرت زینب(س
٢٩-روز ملی شدن صنعت نفت ایران