پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› تقويم شمسي

چاپ   
تقويم شمسي

مرداد ١٣٩٧
2018 Aug-Jul
ذی القعده-ذی الحجه ١٤٣٩
ش
ی
د
س
ج
پ
ج
١23١٢
٢24١٣
٣25١٤
٤26١٥
٥27١٦
٦28١٧
٧29١٨
٨30١٩
٩31٢٠
١٠1٢١
١١2٢٢
١٢3٢٣
١٣4٢٤
١٤5٢٥
١٥6٢٦
١٦7٢٧
١٧8٢٨
١٨9٢٩
١٩10٣٠
٢٠11١
٢١12٢
٢٢13٣
٢٣14٤
٢٤15٥
٢٥16٦
٢٦17٧
٢٧18٨
٢٨19٩
٢٩20١٠
٣٠21١١
٣١22١٢
٦-روز ترویج آموزش های فنی و حرفه ای
٧-مرداد روز،جشن مردادگان
٨-روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی
٩-روزاهدای خون
١٠-جشن چله تابستان
١٤-صدور فرمان مشروطیت
١٧-روز خبرنگار
١٩-(شهادت امام محمد تقی(ع
٢٠-(سالروزازدواج حضرت علی(ع)و حضرت فاطمه(س
٢٦-آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
(شهادت امام محمد باقر(ع
٢٨-روز عرفه
٢٩-عید سعید قربان
٣٠-روز بزرگداشت علامه مجلسی
روزجهانی مسجد