پرتال بنياد مسکن انقلاب اسلامي خراسان شمالي ›› تقدیر و تشکر

بازدید : ١٧١ مرتبه
img

*شوراي اسلامي و دهيار روستاي ببرقلعه شهرستان مانه و سملقان با اهداي لوح تقدير از خدمات و تلاش هاي مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن استان در خصوص بازسازي واحدهاي آسيب ديده از زلزله 96 تقدير و تشكر نمودند. *سيد ابراهيم محجوب معاون قضائي رئيس كل دادگستري و معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان شمالي با ارسال لوح تقدير از زحمات مهندس علي محمدي مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي در خصوص اقدامات به عمل آماده در حوزه توانمند سازي و اشتغال روستائيان در راستاي مسئوليت اجتماعي قدرداني نمود . *شوراي اسلامي و دهيار روستاي ببرقلعه شهرستان مانه و سملقان با اهداي لوح تقدير از خدمات و تلاش هاي مهندس سعيد رئوفي مدير بنياد مسكن شهرستان مانه و سملقان در خصوص بازسازي واحدهاي آسيب ديده از زلزله 96 تقدير و تشكر نمودند. *عنبري مدير كل دفتر فني استانداري خراسان شمالي با ارسال لوح تقدير از تلاشهاي مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان در جهت تكميل و بهره برداري پروژه هاي عمراني تقدير و تشكر نمود. *اهالي ، شوراي اسلامي و دهيار روستاي چارخروار شهرستان بجنورد با نصب بنر در مقابل بنياد مسكن و بخشداري از زحمات مهندس ايماني مدير بنياد مسكن شهرستان بجنورد و همكاران ايشان به سبب آسفالت معابر وو بهسازي روستا قدرداني نمودند. *شوراي اسلامي و دهيار روستاي مرغذار شهرستان فاروج با اهداي لوح تقدير از خدمات و تلاش هاي مهندس محمد يار فرهادي مدير بنياد مسكن شهرستان فاروج در خصوص اجراي طرح هادي در روستا تقدير و تشكر نمودند. *سيد ابراهيم محجوب معاون قضائي رئيس كل دادگستري و معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان شمالي با ارسال لوح تقدير از زحمات مهندس تركماني مدير بنياد مسكن شهرستان اسفراين در خصوص اقدامات به عمل آماده در حوزه توانمند سازي و اشتغال روستائيان قدرداني نمود .img

اهداي لوح تقدير امضاء شده توسط آخوند يزداني امام جمعه دهستان اهل سنت باغلق ، اعضاي شوراي اسلامي و دهياري باغلق به مدير كل بنياد مسكن توسط دهيارروستا در بنياد مسكنimg

دهيار و رئيس شوراي اسلامي روستاي چوپلي تپه شهرستان مانه و سملقان با حضور در دفتر مدير كل بنياد مسكن خراسان شمالي با اهداي گل و لوح تقدير از فعاليت هاي ايشان تقدير نمودند.img

اعضاي شواري اسلامي و دهياري روستاي ينگه قلعه كسباير با ارسال لوح تقدير از زحمات مهندس محمدي مدير كل بنياد مسكن استان و مهندس صابري معاون عمران روستايي جهت اجراي فاز 1 طرح هادي و آسفالت روستا تقدير و تشكر نمودند.ردیف های1 تا 4 از 5  

   
RSS2.0