بازید مهندس ظفری مدیرکل مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 560 واحدی قائم (عج) شهرستان اسفراین

تاریخ ارسال : 1403/02/19

بازید مهندس ظفری مدیرکل مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 560 واحدی قائم (عج) شهرستان اسفراین

بازید مهندس ظفری مدیرکل مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 560 واحدی قائم (عج) شهرستان اسفراین

بازید مهندس ظفری مدیرکل مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه ۵۶۰ واحدی قائم (عج) شهرستان اسفراین

 

موضوع خبر :
  • بازید
  • مهندس
  • ظفری
  • مدیرکل
  • مسکن
  • شهری
  • بنیاد
به این مطلب چه امتیازی می دهید؟ 1 2 3 4 5 (0)

نظر شما در مورد بازید مهندس ظفری مدیرکل مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از پروژه 560 واحدی قائم (عج) شهرستان اسفراین چیست؟

سوال: